Yritys

Ympäristönsuunnittelu Oy on vuonna 1993 perustettu konsulttitoimisto, jonka päätoimialat ovat mittauspalvelut, kaavoitus ja maankäytön suunnittelu sekä ympäristöpalvelut.

Laajan osaamisen ansiosta suoritamme suunnitteluun ja rakentamiseen liittyviä tehtäviä asiakkaan vaatimaan tasoon ja formaattiin nopeasti ja luotettavasti. Meille on toimintamme aikana kertynyt laaja kokemus toimialueemme vaativistakin hankkeista. Pääasiallisia asiakkaitamme ovat valtio, kunnat, kaupungit, seurakunnat, maan- ja talonrakennusliikkeet, suunnittelutoimistot ja teollisuus.

Ympäristönsuunnittelu Oy on vakavarainen ja luotettava yhteistyökumppani.

Palvelut

Mittauspalvelut

Olemme Suomen johtavia yrityksiä rakennusalan mittauspalveluissa. Olemme osallistuneet viime vuosina merkittävien kotimaisten maarakennushankkeiden toteuttamiseen. Apunamme toteutuksessa ja tiedonhallinnassa ovat uudenaikaiset mittausjärjestelmät monipuolisine ohjelmistoineen.

Maankäytön suunnittelu

Maankäytön suunnittelussa olemme erikoistuneet asema- ja yleiskaavoitukseen sekä erityisalueiden hankesuunnitteluun. Vahvuutemme ovat kaavoituskysymysten syvällinen tuntemus ja hankkeiden läpivientiin liittyvä laaja kokemus.

Ympäristöpalvelut

Tarjoamme yritysten ympäristöasioiden hallintaan liittyviä palveluita kuten maa-aineslain ja ympäristönsuojelulain mukaisia suunnitelmia ja hakemuksia sekä paikallisille että valtakunnallisille toimijoille. Meillä on erityisesti kokemusta kiviainestuotannon, teollisuuden sekä jätteenkäsittely- ja kierrätysyritysten ympäristöasioista.

Robotti-ilmakuvaus

Tuotamme kauko-ohjattavalla ilmakuvaustekniikalla erilaisiin käyttötarkoituksiin soveltuvia kartta- ja paikkatietoaineistoja. Robotti-ilmakuvauksen avulla toimitamme nopeasti ja kustannustehokkaasti ortokuvia, pinta- ja maastomalleja, pistepilviä sekä erilaisten maamassojen inventointeja pienialaisistakin kohteista.

Jäsenyydet

Olemme suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liiton SKOL ry:n jäsenyritys ja kuulumme Tilaajavastuu.fi -palveluun. Toimintamme on vastuuvakuutettua.