Mittauspalvelut

Ympäristönsuunnittelu Oy tarjoaa maan-, talon- ja tienrakennusalan mittauspalveluja.

Toimintamme pääasialliset tuotteet ovat ympäristön tekninen suunnittelu, kenttämittaukset sekä mittauksiin liittyvät laskennat. Suunnitelmien toteuttamisformaattina ovat AutoCAD-sovellukset.

Mittakalustoina käytämme Trimble robottitakymetrejä ja GPS-kalustoja, tulosten jatkokäsittely tapahtuu 3D-Win työasemilla. Kantavuuskokeet suoritamme levykuormituskojeella ja Loadman-painonpudotuslaitteella.

Työskentelemme tiiviissä yhteystyössä parhaiden geoteknisten yritysten kanssa. Yhteistyömme tuloksena voimme tuottaa kaikki maa- ja tierakennustyömaiden perusselvitykset, työaikaiset mittaukset ja valvontamittaukset.

Kartoitus

 • 2D- ja 3D -numeeriset pohjakartat
 • Maanalaiset tilat ja tunnelit, kaivokset
 • 3D -mallinnus maanalaisista rakenteista
 • Johtokartat, opaskartat
 • Teollisuusalueet, tehdasrakennukset
 • Maastomallit
 • Paikkatietojen muokkaus, formaatti- ja koordinaattimuunnokset
 • Kiinteistöhallintadatat
 • Maa-ainesten ottoalueet

Työmaamittaukset

 • Maan- ja talonrakennuskohteet, tiet, tunnelit, sillat, laiturit, meluvallit, rata-alueet
 • Erityiskohteet: kaatopaikat, maakaasulinjat, vesistön alitukset, kaivokset, hiihtokeskukset

Referenssejä

Kartoitus

 • Valtatie 4, Vaajakoski-Toivakka, maanpinnan maastomalli 20 km
 • Kemira Oy:n Kokkolan tehdasalue, Tampellan tehdasalue, Saab-Valmet Uusikaupunki
 • Nokian Renkaat Oyj
 • Karl Forsström Ab:n kaivokset (Förby)
 • Helsingin metro, tunnelimittaukset
 • Tampellan maanalaiset johdot, 3D -kartta

Talonrakennuskohteet

 • Liikekaupunki Ideapark
 • HC Saimaa kylpylä
 • Teknopolis, Helsinki
 • Atomikortteli, Riihimäki
 • Kalasatama, Helsinki
 • Vaalimaa Shopping Center

Tietyömaat

 • VT 2 Vihti-Pori
 • VT 4 Lahti-Heinola moottoritie
 • VT 3 moottoritie
 • VT 9 Orivesi-Jyväskylä perusparannus
 • E-18 moottoritie Lohja-Muurla
 • E-18 moottoritie Koskenkylä-Kotka (55 km)
 • Kehä I
 • VT 8 Raisio-Nousiainen
 • E18 Hamina-Vaalimaa
 • VT 6 Taavetti-Lappeenranta

Lentokentät

 • Helsinki-Vantaan lentoasema III kiitotie, Tikkurila
 • Tampere-Pirkkala lentoasema

Tie- ja ratasillat

 • VT 4 Lahti-Heinola
 • VT 3 moottoritie
 • VT 9
 • Kehä III, Tikkurila
 • Helsingin metro, Länsimäen metrosillat
 • E18 moottoritie Koskenkylä-Kotka
 • Kehä III, Lahdenväylä-Porvoonväylä

Tunnelit

 • Helsingin metro ja pysäköintihallit
 • Viikin keskusvedenpuhdistamo
 • Raision maantietunnelit
 • Hämpin Parkki, Tampere

Rautatiet

 • VR Oy Pasilan lisäradan rakennusmittaukset
 • Hki-Turku rantarata, Karjaa
 • Kerava-Lahti -oikorata

Jätteenkäsittelylaitokset

 • Forssan jätekeskus
 • Ämmäsuon jätteenkäsittelykeskus, Espoo

Maakaasulinjat

 • Espoo-Kirkkonummi
 • Sipoo-Vantaa
 • Lempäälä-Nokia
 • Lempäälä-Kangasala

Kaivokset

  • Talvivaara Kaivososakeyhtiö, rakennus- ja suunnittelumittausurakat
  • Karl Forsström Ab:n kaivokset (Förby)

Yhteystiedot:

Heikkilä Mika, 0400-234134