Ympäristöpalvelut

Ympäristönsuunnittelu Oy tarjoaa erilaisia ympäristöasioiden hallintapalveluita.

Meillä on laaja osaaminen kiviainestoimittajien, teollisuuden sekä jätteenkäsittely- ja kierrätysyritysten ympäristöasioiden hoidosta. Olemme laatineet erilaisia suunnitelmia, lupahakemuksia ja ilmoituksia sekä paikallisille että valtakunnallisille toimijoille. Palveluihimme kuuluu muun muassa:

 • Ympäristö- ja maa-aineslupamenettelyt
 • Ympäristö- ja maa-aineslupien vuosiraportoinnit
 • Maa-ainesten otto- ja maisemointisuunnitelmat
 • Ympäristövaikutusten arviointi (YVA)
 • Pelastussuunnitelmat
 • Kierrätysmateriaalien hyötykäyttöilmoitukset
 • Laitosten rekisteröintimenettelyt
 • Asiantuntija-apu viranomaisasioissa

Tarjoamme myös jätteenkäsittelyyn hanke- ja laitossuunnittelua. Asiantuntijoillamme on pitkä kokemus erilaisten jätteenkäsittelytekniikoiden käytöstä uusiomateriaalien ja kierrätyspolttoaineen tuotannossa.

Asiakkaitamme ovat esimerkiksi:

 • Rudus Oy
 • Skanska Infra Oy
 • Revisol Oy
 • Rautasoini Oy
 • Forssan Ympäristöurakointi Oy
 • Rasi System Oy
 • Tikkurilan romu Oy
 • Fincumet Oy

Yhteystiedot:

Heikkilä Mika, 0400-234134
Annala Kaisa, 050-5744755
Talja Castellanos Anne, 050-3390782